Zum Inhalt springen
Czech
Direct contact

Talk to us.
We are just around the corner.

Aalberts Surface Treatment s.r.o. - Třemošnice

Aalberts Surface Treatment s.r.o. - Třemošnice

Třemošnice - společnost se nachází v malém městě Třemošnice v Pardubickém kraji, které je vzdálené 100 km od Prahy směrem na východ

Welcome to Třemošnice

Standort Třemošnice

Hlavními pokovovacími procesy společnosti jsou: Galvanický zinek pro zemědělskou techniku, strojírenství a pro kolejová vozidla. Zn-Fosfát a pasivace Al pro automobilový průmysl. Elox pro manipulační techniku a písty. Alkalická oxidace pro brzdové systémy kolejových vozidel.

Politika společnosti

Naše společnost vznikla pod názvem Povrchové úpravy Třemošnice s. r. o. zápisem v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 15. července 1992.

Od 1.1.2019 přijala firma Povrchové úpravy Třemošnice s.r.o. nový název: Aalberts Surface Treatment s.r.o. Třemošnice. V současné době je galvanovna Třemošnice součástí společenství Aalberts. Mateřská společnost Aalberts od svého založení r.1975 stále rozšiřuje portfolio obsažených technologií, má závazek růstu v oblasti povrchových technologií.

Předmětem naší činnosti je galvanické pokovování kovových výrobků, s nímž máme dlouholeté zkušenosti. Mezi provozované povrchové úpravy patří zinkování, eloxování, fosfátování, pasivování a brünýrování /černění/. Pracoviště jsou automatizovaná a neustálým zlepšováním se snažíme splňovat náročná kritéria určená pro subdodavatele automobilového průmyslu.

Vedení společnosti si plně uvědomuje odpovědnost za plnění požadavků zákazníků a ostatních zainteresovaných stran, za plnění strategických cílů a svou velkou odpovědnost za stav životního prostředí. Přijali jsme koncepci zvažování rizik a příležitostí, zásadu informační a komunikační otevřenosti vůči všem zainteresovaným stranám, také k obci a regionu.

Naším cílem je uspokojit specifické požadavky zákazníků, plnit jejich potřeby a očekávání a neustále zvyšovat jejich spokojenost. Poskytujeme zákazníkům kvalitní pokovení produktů za přijatelnou cenu. Při jednání se zákazníkem preferujeme vstřícnost, otevřenost a ochotu. Všichni pracovníci firmy mají osobní odpovědnost za zvyšování důvěry budované ve vztahu k zákazníkovi, za kvalitu dodávaných výrobků a služeb a jejich environmentální vlastnosti. Tato důvěra je založena na naší schopnosti poskytovat kvalitní služby a operativně řešit problémy zákazníků a dodržovat právní předpisy a jiné závazně uplatněné požadavky. Chceme vyloučit z našeho chování lidskoua podnikatelskounezodpovědnost, nedbalost a lhostejnost.

Vedení společnosti Aalberts Surface Treatment s.r.o. Třemošnice se zavazuje k naplňování Politiky kvality a environmentu, současně přijímá následující závazky:

Trvale zlepšovat procesy s cílem dalšího rozvoje společnosti. Hledáme a snažíme se využívat nejlepší dostupné technologie. Podporovat vzdělávání zaměstnanců, aktivní angažovanost, zvyšovat jejich povědomí v oblasti kvality a ochrany životního prostředí. Zabezpečovat ochranu životního prostředí a soulad s právními a jinými požadavky. Monitorovat všechny významné aspekty svých produktů, procesů a služeb, jejich dopady na životní prostředí, všechny stanovené znaky kvality produktů a procesů/služby. Vytvářet a udržovat vzájemně výhodné vztahy s dodavateli, založené na důvěře, korektnosti, vysoké kvalitě poskytovaných služeb a péči o životní prostředí. Zlepšovat systém managementu kvality a environmentu zvyšováním jeho efektivnosti a udržováním systému v souladu s požadavky norem ISO 9001, 14001 a relevantními právními a jinými požadavky.

V Třemošnici 12.02.2019

Our services

proces služby

proces služby

 1. Galvanický zinek/závěs: tenkovrstvá pasivace Cr3+/utěsnění (lak)
  Galvanický zinek/závěs: tlustovrstvá pasivace Cr3+/utěsnění (lak)
 2. Galvanický zinek/hromadná technologie: tenkovrstvá pasivace Cr3+
  Galvanický zinek/hromadná technologie: tlustovrstvá pasivace Cr3+
 3. Anodická oxidace (elox) přírodní (bezbarvý)
  Anodická oxidace (elox) + černé utěsnění
 4. Zn-fosfát, vrstva 1,5-6 g/m2 + konzervace (olej)
  Zn-fosfát, vrstva 15-30 g/m2 + konzervace (olej)
 5. Pasivace SurTec Al/Cr3+ (závěs, buben, koš)
  Přímá pasivace zinkových odlitků/Cr3+ (závěs, buben, koš)
 6. Alkalická oxidace (černění, brünýrování) + konzervace (olej)

Industries

Qualität & Know-How

Aplikace

Jsme držiteli certifikátů dle normy:

• ČSN EN ISO 9001:2016

• ČSN EN ISO 14001:2016

Disponujeme vlastní akreditovanou solnou komorou WEISS SC-450, ve které provádíme korozní testy dle normy DIN EN ISO 9227 a rentgenovým měřicím přístrojem k finální kontrole zinkové vrstvy na pokovených dílech.

Oblasti použití

 • Galvanický zinek pro zemědělskou techniku, strojírenství a pro kolejová vozidla.
 • Zn-Fosfát a pasivace Al pro automobilový průmysl.
 • Elox pro manipulační techniku a písty.
 • Alkalická oxidace pro brzdové systémy kolejových vozidel.
 • Aalberts surface treatment Tremosnice

Kontakt a pokyny

Aalberts Surface Treatment s.r.o.

Budovatelů 484
538 43 Třemošnice
Czech Republic

Tel. +420 469 617 631

Napsat e-mail

Loading...

otevírací doba

Po. - Čt: 6:00 -15:30 hodin
Pá: 6:00-15:30 hodin

Plan a route

kontaktní partner

Josef Hladký

managing director (jednatel) - speaks German

Tel. +420 602 449 419

Napsat e-mail

Ing. Jaroslava Smutná

financial and HR manager - speaks English and German

Tel. +420 603 156 522

Napsat e-mail

Ing. Luděk Škrovánek

sales manager (obchod a poptávky) - writes in English and German

Tel. +420 606 035 097

Napsat e-mail

Downloads

Máte dotaz k materiálům nebo k výrobním procesům?
Oslovte nás. Jsme Vám nablízku.

Kontaktujte nás
Home